Flyktningerittet vist på kart


Siste arrangementsdato: Sunday, June 7, 2015

Lengde: 72.5 km Høydeprofil

Flyktningerittet ble første gang arrangert i 2010 og følger i stor grad løypa til Flyktningerennet. Rittet går motsatt vei av flyktningerennet og starter i Gäddede.

Rittet hadde fram til 2013 to distanser: 50 og 75 km. Fra 2014 blir det en distanse på 60-65 km.

Sammen med Flyktningerennet og Portfjelløpet utgjør Flykntningerittet Flyktningetrippelen


 
Kart
Utskriftsvenlig løypeprofil (NB! Under utvikling)